- Velkommen til Rækker Mølle Portalen
Sct. Hansfester i begge sogne!
Peg og klik og forstør!
Traditionen tro blev der afholdt Sct. Hansfest på Bølling Stadion. Festen blev indledt med en fodboldkamp, "gamle" børn og unge dystede på livet løs. Rundbold og spejdercriket blev der også spillet.
Peg og klik og forstør!
Efter kampene var der mulighed for forfriskninger i form af pølser, snobrød, kaffe og kage, sodanvand og is.
Peg og klik og forstør!
Erik Villumsen holdt båltalen, hvori han pegede nogle af "tidens hekse". Han talte om den dårlige tone, der findes blandt skoleelever og på mange arbejdspladser. Han minde-de gennem Jakobs brev om den "gift", der spredes ved tungen. Erik sluttede talen af med at omtale fundet af en gammel urne på jorden ved Bjerg. Urnen minder os om at livet er gammelt i sognet.
Peg og klik og forstør!
Rigtig mange Hanning- og Rækkermøllefolk havde fundet vej til Sct. Hansfest på Rækker Møllegården. Der var mulighed for at deltage i spisning inden bål og båltale.
Bente Tang (Tylvad) holdt båltalen.

Temaet i Bente Tangs båltale var netværk og fællskab - både de små i familien og de større i sogn og kommune. I familiefællesskaberne pegede hun på vigtigheden af at bruge eksemplets magt.
Bente Tang berørte også kommunesammenlægningen, og pegede i den sammenhæng på den udfordring, der som lille lokalsamfund ligger i at skulle begå sig i et langt større fællesskab.

Peg og klik og forstør!
Arrangørerne havde fået samlet sammen til et mægtigt bål med en heks, som børnehaven havde kreeret.
Varmeudvikling gjorde at deltagerne holdt sig i behørig afstand fra bålet.
Sidst opdateret: 19-11-2008
Kalender
26-09-2021 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

02-10-2021 10:00
Jagt
-----------------------------------

06-10-2021 19:00
Mette Blomsterberg
-----------------------------------

25-10-2021 18:30
Pigeaften
-----------------------------------

26-10-2021 18:30
Pigeaften
-----------------------------------

31-10-2021 13:00
Søndagsaktivitet
Opslagstavlen
Design: MediaConnect