- Velkommen til Rækker Mølle Portalen

2. ekstraordinære generalforsamling

Den 27. januar havde bestyrelsen for Købmandsbutikken i Bølling indkaldt til den 2. ekstraordinære generalforsamling i Bølling Forsamlingshus.
Eneste punkt på dagsordenen var forslag om nedlæggelse af bestyrelsen.
Efter at Jens Søndergaard var blevet valgt til dirigent og havde fået forsamlingens accept til at afholde generalforsamlingen, fortalte formand Iver Kristoffersen om, hvad der var sket siden den 12. januar.
 
Bestyrelsen havde kontaktet advokat Bent Burg Andersen i Skjern og havde fået det råd, at få varelageret realiseret. Bestyrelsen havde fulgt rådet, og de varer, man ikke havde kunnet sælge, var blevet givet til Bent Haaning Andersen, Bølling. En hel del af inventaret var blevet solgt til Skavenhus Camping. Carlsberg havde hentet en del tomme falsker, og resten var blevet solgt til Brugsen i Skjern.

Iver Kristoffersen kunne oplyse, at man siden sidste ekstraordinære generalforsamling havde få mere overblik over gælden.
Kreditforeningen ejer bygningerne, der er vurderet til kr. 370.000. Anden gæld beløber sig til ca. 390.000 kr, hvoraf hovedparten er gæld til Andelskassen. Formanden kunne oplyse, at de ansatte havde fået udbetalt løn til marts.

Efter samtale med advokaten var bestyrelsen blevet rådet til at indgive konkursbegæring. Bestyrelsen vil indgive en sådan mandag den 31. januar. Formanden antydede at følgerne af en konkursbegæring kunne blive en tvangsauktion og sluttede med at takke bestyrelsen for godt samarbejde omkring afviklingen.

Ved den efterfølgende afstemning om nedlæggelse af bestyrelsen blev der afgivet 18 stemmer, som alle var et "ja" til nedlæggelsen.

Under "Eventuelt" rettede bestyrelsen en stor tak til formanden for hans store arbejde omkring afviklingen af butikken.

Der blev serveret kaffe, og rester fra den "søde" del af varelageret lå på bordene.

En æra i Bøllings historie er forbi, og spørgsmålet er nu, hvad der sker med butikken?

Den 22. februar holder Sogneforeningen generalforsamling og vil i forbindelse hermed tage spørgsmålet op til debat.

Sidst opdateret: 19-11-2008
Kalender
02-10-2021 10:00
Jagt
-----------------------------------

06-10-2021 19:00
Mette Blomsterberg
-----------------------------------

25-10-2021 18:30
Pigeaften
-----------------------------------

26-10-2021 18:30
Pigeaften
-----------------------------------

31-10-2021 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

04-11-2021 19:00
koncert
Opslagstavlen
Design: MediaConnect