- Velkommen til Rækker Mølle Portalen

Ekstraordinær generalforsamling

Onsdag den 12. januar havde bestyrelsen for Købmandbutikken i Bølling indkaldt til ekstraordinær generalforsamling i Bølling Forsamlingshus.

Bestyrelsesformand Ivar Kristoffersen bød velkommen til forsamlingen. Jens Søndergaard blev valgt som ordstyrer og kunne konstatere, at den ekstraordinære generalforsamling var lovligt varslet.
Herefter gav han ordet til formanden, der ridsede foreningens historie op. Forening blev dannet i 1991, og i de næsten 14 år landsbutikken har eksisteret, har medlemmerne ydet en økonomisk støtte til butikken på ca. 450.000 kr.
Formanden kunne ligeledes oplyse, at december måneds nettoindtjening blev på 230.000 kr.
Formanden takkede i den forbindelse købmanden i Rk. Mølle for bistand omkring varekøb i december måned og nævnede også, at der var udsigt til, at noget af inventaret kunne realiseres. 
Restgælden på ejendommen beløber sig til 360.000 kr.
Formanden stillede til slut spørgsmålet "Hvorfor lukke?" og besvarede det ved at pege på tre forhold:
1) For lille et befolkningsgrundlag.
2) Man havde skiftet grosserer, hvilket har betydet en faldende omsætning.
3) Personaleskift havde også kostet.
Formanden oplyste, at restgælden endnu ikke var opgjort, men at den sandsynligvis er på 200.000 kr.

Hovedpunktet på dagsordenen var bestyrelsens forslag om at nedlægge foreningen. Der blev afgivet 20 stemmer. 19 stemte for og 1 stemte imod.
For at nedlægge foreningen kræves endnu en generalforsamling, som er fastsat til den 27. januar.
Hvis der på den 2. generalforsamling også opnås flertal for en nedlæggelse af foreningen, skal der udpeges 3 personer, som skal stå for den endelige afvikling af butikken.
Den ekstraordinære generalforsamling sluttede med kaffe.

Sidst opdateret: 19-11-2008
Kalender
02-10-2021 10:00
Jagt
-----------------------------------

06-10-2021 19:00
Mette Blomsterberg
-----------------------------------

25-10-2021 18:30
Pigeaften
-----------------------------------

26-10-2021 18:30
Pigeaften
-----------------------------------

31-10-2021 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

04-11-2021 19:00
koncert
Opslagstavlen
Design: MediaConnect