- Velkommen til Rækker Mølle Portalen

Soldatervennefest

Den 23. oktober 2019 indbød soldatervennerne i Kreds 2, Skjern til vennefest i IM-huset i Skjern. I omegnen af 60 soldatervenner deltog i en festlig aften.

Henning Holmgaard, der er formand for vennekredsens bestyrelse bød velkommen med et par vers fra salme 117, og der blev sunget to sange inden aftenens taler fik ordet.
Kredsen havde indbudt generalsekretær i soldatermissionen, Per Møller Henriksen til at tale og fortælle om soldatermissionens arbejde.
Henning Holmgaard havde på indbydelsen annonceret ”En overraskelse”, der skulle have været et besøg af soldaterhjemsleder i Borris, Karin Jensen, der skulle fortælle om sin snarlige udsendelse til KFUM’s soldaterhjem i Afghanistan. Karin var blevet forhindret; men Per Møller Henriksen greb om problemet og annoncerede at overraskelsen bestod i, at han havde taget sine medaljer på.
Per Møller Henriksen har flere gange været udsendt til KFUM’s soldaterhjem for danske udsendte soldater, og fortalte senere på aftenen glimt fra sine oplevelser.
Han stillede indledningsvis spørgsmålet: ”Hvad laver danske soldater i Afghanistan”, og besvarede det med ordene: ”De kommer med fred!” Hermed anslog Per Møller Henriksen talens tema, der havde fået overskriften ”fred”. Er ”fred” fravær af krig? Ja, åbenlyst ikke når der er tale om danske våbenbærende soldater, der sendes i krig. Begrebet ”fred” er langt større. Per Møller Henriksen fortalte at soldaterne oplevede soldaterhjemmene, som et sted de kunne finde fred i en ellers ufredelig hverdag i en krigszone. Og uddelingen af små kors var med til at gik fred i så mange farer.

Han omtalte også soldatermissionens arbejde for de mange hjemvendte med skader på psyken og sjælen, der omfatter PTSD og skyldfølelse i forhold til de mange traumatiske oplevelser. Soldatermissionen har flere steder oprettet soldaterrekreationshjem, hvor hjemvendte får stillet en bolig til rådighed og tilbud om hjælp til at få styr på hverdagen.

Per Møller Henriksen citerede i den forbindelse Jesu ord fra Johs 14,27 om, at Jesus har velsignet os med sin fred, der er noget større og mere end fravær af krig. Fred og frelse hænger sammen understregede Per Møller Henriksen, og pegede på at der var en stor lydhørhed for evangeliet på soldaterhjemmene i krigszonerne. Mange soldater tog imod ”soldatens ny testamente”.

Efter talen var der kaffe og stort lagkagebord. Under kaffen blev der solgt et lotteri til fordel for soldatermissionen, og mange fine gevinster skabte glade vindere.

Efter kaffen fortalte Per Møller Henriksen om soldatermissionens arbejde og om Karin Jensens udsende til Irak i 5 uger. 2019 blev også hvor soldatermissionen kunne fejre 130 år jubilæum idet det første soldaterhjem blev oprettet i København i 1889. Soldatermissionens arbejde har et årligt budget på 25. mill.
og en del af midlerne kommer fra soldatervennernes arbejde. Per Møller Henriksen rettede en stor tak til soldatervennerne i kreds 2 for arbejdet og forbønnen.

Per Møller Henriksen sluttede aftenen med at læse fra Filipperbrevet kap. 4, vers 4-7 efterfulgt af en bøn.

Henning afsluttede en dejlig aften med soldatervennerne med at rette en tak til de fremmødte for deltagelse og trofasthed.
JH
Klik på et billede og se hele serien i stor størrelse!

Sidst opdateret: 05-11-2019
Kalender
02-10-2021 10:00
Jagt
-----------------------------------

06-10-2021 19:00
Mette Blomsterberg
-----------------------------------

25-10-2021 18:30
Pigeaften
-----------------------------------

26-10-2021 18:30
Pigeaften
-----------------------------------

31-10-2021 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

04-11-2021 19:00
koncert
Opslagstavlen
Design: MediaConnect