- Velkommen til Rækker Mølle Portalen
 
Tilmelding til konfirmandundervisning:
 

Tilmelding foregår via hjemmesiden folkekirken.dk. Her går man ind under konfirmation og klikker på konfirmandtilmelding.  

Her kan man så tilmelde sit barn til konfirmationsforberedelse og konfirmation med sit NemID. Ved fælles forældremyndighed skal begge forældre give samtykke til tilmeldingen.  

Hvis man ønsker barnet konfirmeret i Rækker Mølle pastorat i 2021 skal tilmelding ske senest 14. august. Har man brug for hjælp til tilmeldingen, er man velkommen til at kontakte sognepræst Preben Skov Jensen på tlf. 9736 8027 eller mail prsj@km.dk

I Rækker Mølle Pastorat foregår undervisningen i konfirmandstuen på Åglimt 6B i Rækker Mølle onsdag eller torsdag morgener fra kl. 7.45 – 9.30, hvorefter menighedsrådet sørger for bustransport til skolerne i Skjern. Enkelte dage vil være heldagsundervisning. Undervisningen varetages af sognepræst Preben Skov Jensen, som også forestår konfirmationerne. 

Før undervisningen begynder, vil der være et kort informationsmøde for forældre i Hanning kirke, hvor undervisningsplanen ligger klar. Forældre vil modtage information om mødet via mail.  

Med venlig hilsen
Preben Skov Jensen
Sognepræst
Rækker Mølle Pastorat
Åglimt 6B 6900 Skjern
Tlf. 9736 8027

Sidst opdateret: 09-07-2020
Kalender
23-06-2024 18:00
Sankt Hansaften på Møllegården
-----------------------------------

30-06-2024 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

25-08-2024 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

29-09-2024 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

29-10-2024 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

26-11-2024 13:00
Søndagsaktivitet
Design: MediaConnect