- Velkommen til Rækker Mølle Portalen

Fredag den 8. marts 2019 indbød Skjernkredsens Soldatervenner til ordinær generalforsamling på Borris Soldaterhjem. Arrangementet var med spisning. 44 trofaste soldatervenner dukkede op i soldaterhjemmets hyggelige kantine. Soldaterhjemsleder Karin Jensen havde hjælp af Anna Margrethe Sørensen i køkkenet. De serverede et dejligt måltid bestående af flødekartofler med hamburgryg og gemyse.

Efter den gode middag indledte formand Henning Holmgaard og der blev sunget et par sange. Herefter blev der afholdt generalforsamling. Margit Christensen blev valgt til ordstyrer og formanden aflagde beretning for året 2018. Henning Holmgaard mindede om Soldatermissionen motto: ”Vi er jo lige her”, og frem drog nogle overskrifter fra de seneste numre af ”Soldatervennen”. Han omtalte også årsmøde i Varde, og takkede de 27 sognerepræsentanter for en god indsats med at få uddelt medlemskort og lodsedler. Lodseddelsalget indbragte 84.000 kr. til soldatermissionen. Henning sluttede af med at omtale ”Cykelsponsorløbet”, der blev afholdt i Borris-lejren. Løbet indbragte 55.000 kr., der blev fordelt mellem Borris soldaterhjem og soldaterhjemmet i Estland.

Efter Formandens beretning, der blev godkendt aflagde kassereren beretning. Den tidligere kasserer Svend Steffensen døde i 2018. Ny kasserer er Hans Martin Larsen, der har hjælp af regnskabsfører Tage Lauridsen.
Årsregnskabet balancerede med et underskud på 669 kr. Der var blevet indsendt 22.720 kr. af kontingentindtægterne til Soldatermissionen. På spørgsmål fra salen om hvor mange betalende medlemmer der er i Skjernkredsen blev kassereren spørgeren svar skyldig. De kontingenter, der betales via betalingsservice går direkte til landskontoret. Regnskabet blev godkendt.

Efter formandsberetning og regnskabsaflæggelse var der valg til bestyrelsen. På valg var Henning Holmgaard, Niels Jørgen Pahus, Hans Martin Larsen, Nikolaj Allerslev. Arne Madsen, Skjern som ikke var til stede, stillede op som ny, og derfor skulle der afholdes skriftligt valg. Den skriftlige afstemning havde bestyrelsen bestemt skulle foregå ved, at de stemmeberettigede kunne skrive ét navn på stemmesedlen. Denne metode blev der sidenhen rejst spørgsmål til som lovlig. Til bestyrelsen valgtes: Henning Holmgaard, Niels Jørgen Pahus, Hans Martin Larsen, Arne Madsen. Nikolaj Allerslev blev suppleant.

Daniel Christiansen og Holger Thimes Christiansen genvalgtes til revisorer.

Repræsentanter for Nr. Bork Genbrug fortalte om stor søgning til butikken og hjemmesiden (www.borkgenbrug.dk). Regnskabet viste en omsætning på 217.000 kr. Der var blevet sendt 105.000 kr. til KFUMs Soldatermission. 14 frivillige driver butikken, der er godt besøgt af tyske turister.

Soldaterhjemsleder Karin Jensen fortalte at besøgstallet er meget svingende – men det er jo vilkåret for Borris soldaterhjem. Hun kunne også fortælles om en god oplevelse med en soldat, der var syg og ikke kunne deltage i skydning; og var gået over på soldaterhjemmet. Karin og den enes gæst havde holdt andagt sammen og siden haft en god samtale.

Efter kaffen havde bestyrelsen bedt Dorthe Lundgaard Jeppesen om at tale og synge. Dorthe har virket på forskellige soldaterhjem og er nu Kirke og Kulturmedarbejder i Tvis og Nr. Felding sogne og også organist.
Dorthe talte levende om den frivillige tjeneste i Guds rige. Til afslutning sang hun solo salmen: ”Nu må du blot være barn”.
Henning Holmgaard sluttede aftenen med at rette en tak til Dorthe, de fremmødte og til soldaterhjemmet.
JH
> Klik på et billede og se hele serien i stor størrelse!

Sidst opdateret: 10-03-2019
Kalender
21-02-2024 18:00
Gode ben på Møllegården
-----------------------------------

23-02-2024 09:30
Minihøjskoledag i Rækker Mølle
-----------------------------------

25-02-2024 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

27-02-2024 18:45
Live foredrag i Finderup Forsamlingshus
-----------------------------------

29-02-2024 17:00
Suppeaften i Sædding Forsamlingshus
-----------------------------------

01-03-2024 18:00
Jubilæumsfest i Minihøjskolen
Design: MediaConnect