- Velkommen til Rækker Mølle Portalen

Onsdag den 24. oktober 2018 inviterede soldatervennekredsen i Skjern til vennestævne i IM-huset i Skjern. I omegnen af 70 deltog og fik en god aften i glade og positive soldatervenners lag.

Formand Henning Holmgaard bød de mange deltagere velkommen og bad om, at man ville mindes Svend Steffensen – mangeårig kasserer, der døde den 4 september. Efterfølgende fremdrog han et ord fra Johannes’ Åbenbaring det 4. kapitel. Til slut bød han velkommen til Anne og Allan Schrøder, der er lederpar på Karup soldaterhjem.

Allan og Anne leverede en medrivende fortælling om soldatermissions arbejde i det store og lange perspektiv til det nære og konkrete arbejde på Karup soldaterhjem.

Arbejdet begyndte i 1889 i København og bredte sig siden til de mange kaserner landet over. Allan opridsede pionerernes værdigrundlag og vision for arbejdet og konkludere, at det stadig er det, der arbejdes efter i soldatermissionen.
Karup Soldaterhjem, der ligger i Kølvrå blev oprettet i 1946. I dag har forsvaret samlet flere funktioner på kasernen, som i dag giver arbejde til 3500 medarbejdere. Fra 2019 uddannes 2x80 værnepligtige på kasernen. Karup soldaterhjem ”er ikke som de andre soldaterhjem”, idet man har sin egen bestyrelse og egen økonomi. Det sidste er understøttet af 2 genbrugsbutikker. Man har mellem 16 og 20 tusinde besøg om året. På landsplan er der mellem 375.000 til 400.000 ekspeditioner om året. Salg af grej står for en omsætning på omkring 4 millioner kr.

Allan omtalte også en brugerundersøgelse fra 2018. 932 havde deltaget i undersøgelse, der viste at 85% af brugerne havde et godt indtryk af soldaterhjemmene og en ligeså stor andel svarede, at medarbejderne var venlige og imødekommende. Ligeledes er der også langt flere der har fået et positivt syn på kristendom end der er personer, der har fået et negativ syn på kristendom gennem besøg på soldaterhjemmene. ”Tommel op” – man gør det godt på soldaterhjemmene!

Endelig rummede fortællingen også et kapitel om Forkyndelsen. Med et citat af Frans af Assisi ”Sørg for hele tiden at prædike evangeliet og brug om nødvendigt ord.” På Karup kaserne havde man held med at skabe et liturgisk rum med et lille alter med lys og kors. Brugerne respekterede andagtstiderne, og de fleste blev hængende og fik et Guds ord med på vejen, soldatens bøn og dertil en salme.

Under kaffen blev der solgt lodder til amerikansk lotteri. Der var mange fine gevinster, som vakte glæde hos deltagerne. Allan sluttede fortællingen af med et slide, der lød: ”4 millioner tak til soldatervennerne”. 4 millioner kr. er hvad soldatervennerne bidrager med til den samlede økonomi til soldatermissionen og dertil skal ikke glemmes de millionvis af bønner, der sendes opad for arbejdet.

Allan sluttede aftenen af med en andagt, der tog udgangspunkt i ord fra Hebr. 13, 1-2: ”Lad broderkærligheden vare ved; glem ikke gæstfriheden, for ved at være gæstfrie har nogle uden selv at vide det haft engle som gæster.”
Allan fokuserede især på befalingen om at være gæstfrie og kraften i det stærke vidnesbyrd der ligger i gæstfriheden. Soldaterhjemmene skal tage denne opgave alvorligt med at være et gæstfrit hjem. Konsekvenserne har evighedsperspektiv.

Henning Holmgaard sluttede af med at takke de fremmødte og aftenens talere og føjede dertil en tak for lån af Missionshuset i Skjern.

En meget givende aften der fik fylde af gode sange – takket være både Allan og Annes musikalske nådegaver!
JH.
Klik på et billede og se hele serien i stor størrelse!

Sidst opdateret: 29-10-2018
Kalender
02-10-2021 10:00
Jagt
-----------------------------------

06-10-2021 19:00
Mette Blomsterberg
-----------------------------------

25-10-2021 18:30
Pigeaften
-----------------------------------

26-10-2021 18:30
Pigeaften
-----------------------------------

31-10-2021 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

04-11-2021 19:00
koncert
Opslagstavlen
Design: MediaConnect