- Velkommen til Rækker Mølle Portalen

Vælgermøde i Finderup med Kristendemokraternes folketingskandidat, Kristian Andersen

Torsdag den 11. juni lagde Frederik Graakjær i Finderup hus til et fyraftens-vælgermøde med kristendemokraternes folketingskandidat, Kristian Andersen.

Vælgermødet begyndte Kl. 16.30 og samlede ca. 25 tilhørere. Efter kaffen præsenterede Kristian Andersen (KA) hovedpunkter fra partiets program. Han fortalte at det var 4. gang han var i valgkamp – 2 gange til lokalvalg og 2 gange til folketingsvalg. I sit oplæg indledte KA med at fortælle om den foregående dags program. Han havde bla. været på Danfoss til en paneldiskussion og var blevet bedt om at medbringe en ting, der kunne illustrere de mærkesager hans parti havde på valgprogrammet. KA havde medbragt et ”timeglas” og ville hermed understrege Kristendemokraternes mærkesag: Det gode liv. Relationer kan ikke købes – men kræver tid. Partiet vil bla. arbejde for, at der gives bedre mulighed for at gå på deltid for den ene forældre i børnefamilier. KA understregede, at det var vigtigt at finde en god balance mellem arbejdstid, familietid og fritidsaktiviteter. KA svarede også på spørgsmålet om en stemme på Kristendemokraterne nu ikke var stemmespild? Partiet står godt i meningsmålingerne og dertil understregede KA, at en stemme på de holdninger og værdier Kristendemokraterne repræsenterer aldrig er spildt.

Efter KA’s oplæg, var der mulighed for spørgsmål. Spørgelysten var stor, og man kom omkring mange væsentlige og aktuelle spørgsmål. KA kunne oplyse at partiet ville pege på en blå regering og arbejde for at rulle folkeskolereformen tilbage. Landbruget skal have bedre konkurrencevilkår. Partiet vil også arbejde for at statslige arbejdspladser kan flyttes til udkantsområderne, ligesom der også må ske en udbygning af infrastrukturen. Forholdet mellem stat og kirke blev også berørt, og det er ikke partiets holdning, at der skal ske en adskillelse.
En af partiets mærkesager, abortlovgivningen blev også berørt. KA oplyste at partiet vil arbejde for obligatorisk vejledning/oplysning inden der kan gives tilladelse til abort. Flygtningespørgsmålet blev også berørt, og KA kunne bla. fortælle at partiet vil arbejde på at 10.000 forfulgte kristne fra Syrien skal tilbydes asyl i Danmark. KA er af den opfattelse, at det var lettere at integrere kristne end eksempelvis muslimer. De stigende medicinudgifter blev også berør. I den forbindelse understregede KA, at det var partiets holdning at regionerne fortsat skulle stå for driften af sygehusene. Endelig berørtes partiets forhold til EU. Partiet er for EU-samarbejdet.

KA sluttede ”spørgetiden” med at understrege vigtigheden af partiet kommer i folketinget for at være med til at sætte en mere menneskelig dagsorden.

Vælgermødet sluttede kl. 18, hvorefter der var mulighed for at besøge den smukke park på Frederik og Jensine Graakjærs ejendom i Finderup.

JH
Klik på et billede og se hele serien i stor størrelse

Sidst opdateret: 12-06-2015
Kalender
02-10-2021 10:00
Jagt
-----------------------------------

06-10-2021 19:00
Mette Blomsterberg
-----------------------------------

25-10-2021 18:30
Pigeaften
-----------------------------------

26-10-2021 18:30
Pigeaften
-----------------------------------

31-10-2021 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

04-11-2021 19:00
koncert
Opslagstavlen
Design: MediaConnect