- Velkommen til Rækker Mølle Portalen

Indvielse af faunapassageprojekt ved Rækker Mølle Sø!
Meget vellykket arrangement trods silende regn.

Lørdag den 9. maj inviterede Ringkøbing-Skjern kommune firkløverets borgere til indvielsen af det nye faunapassage-projekt ved opstemningen for Rækker Mølle Sø, kommunevandløbet Ganer Å.
I indbydelsen hedder det om projektet: ’Det hidtil største faunaprojekt i Ringkøbing Skjern kommune’, og derfor var det naturligvis også ventet, at det ikke gik stille af. Og sagt med det samme - programmet for indvielsen levede helt op til projektets størrelse.

Projektet handler om vand, og dagen bød så sandelig ikke blot på det vand, der springer fra en jordisk kilde, men også det, der strømmer ned fra oven. Indvielsen blev indhyllet i en grå regnfuld maj-dag, men de fremmødte havde forberedt sig og taget regntøj og paraply med.
Indbydelsen lød på klokken 10, og på det tidspunkt samledes man ved broen over Ganer Å. Jakob Bisgaard, der er fagchef for land, by og kultur i Ringkøbing-Skjern kommune og i øvrigt i et jobskifte, bød på kommunens vegne velkommen til arrangementet. Efterfølgende gav han ordet til Ole Kamp, formand for teknik- og miljøudvalget i Ringkøbing-Skjern kommune. Det var helt tydeligt at Ole Kamp var meget stolt over gennemførelsen af faunaprojektet og tydeligvis brændte for sagen. Han takkede de mange, som har været med i projektets gennemførelsen og omtalte især ingeniør Per Søby Jensen, der dagen før fejrede 25 år jubilæum i kommunen.
Entreprenørfirmaet Jakobsen & Blindkilde A/S har stået for arbejdet og er lykkedes rigtig fint med opgaven. Ole Kamp kunne også oplyse, at kommunen nu havde sendt en ansøgning til Staten om et tilskud til oprensning af søen. Den del er endnu ikke udført, ligesom 3. del af projektet, der handler om en forskønnelse af området, endnu ikke er fuldført.

Efter den officielle indvielse inviterede, Danmarks Center for Vildlaks børn fra lokalområdet til at udsætte ørredyngel i det nyanlagte omløbsstryg. Efterfølgende blev det nye stryg undersøgt for fisk ved hjælp af elektrofiskeri. Et meget fint indslag, for man er vel nødt til at finde ud af om en investering på 2.5 millioner også gavner fiskene og deres mulighed for at finde vej op af Ganer Å? Alle ventede spændt på om elektrofiskeren ville få noget i nettet. Det varede ikke længe før resultaterne kom. Tre fiskearter synes at trives i det nye stryg. Der blev fanget ål, regnbueørred og bækørred, og børnene var synligt optaget af at følge med i fangsten og efterfølgende få den udsat igen.

Hvad der efterfølgende også kunne fange de fremmødte børn og barnlige sjæle var ”andevædeløbet”. Folk fra kommunen indbød alle til at komme med et bud på, hvorledes 10 plastikænder ville klare turen ned ad det nye stryg. Den rigtige kombination blev 1-6-4, og den havde ingen gættet! Resultatet var nu heller ikke så forudsigeligt, idet indtil flere ænder blev fanget af de mange sten på styrgets sider. Vinderne, der fik et gavekort blev: 1. Anne Mette Christensen – 2. Vagn Holm – 3. Mona Larsen.

Kommunens arrangement sluttede med et traktement på Møllegaarden. Der var varme pølser og øl fra Bryghuset til alle - en dejlig varm oplevelse på en noget kølig forårsdag!!
Stort tillykke til kommunen med et flot arrangement og et stort tillykke til firkløverets borgere med et fint stryg og et naturskønt område omkring Møllesøen.

Arrangementet var støttet af Borgerforeningen og Udviklingsrådet og blev afholdt i forbindelse med at Møllegaarden afholdt et større loppemarked, hvortil byens børn var inviteret til at deltage. Pga. regnen kunne børneboderne ikke være i det fri, men måtte henvises til en af Møllegaardens tilbygninger – den, der har fået nyt betongulv, erfarede jeg. De mange krejlere på Møllegaarden udtrykte sig positivt omkring salget af lopper.

Fint arrangement, der vidner om, at der endnu er liv i lokalområdet og mange ildsjæle, der brænder for at udvikle det.
JH
Klik på et billede og se hele serien i stor størrelse!

LINKS
> Se oversigt over dagens program og hvorledes du tilmelder dig!
> Se oversigt over programmet for indvielse af stryget
> Se oversigtskort

Sidst opdateret: 09-05-2015
Kalender
02-10-2021 10:00
Jagt
-----------------------------------

06-10-2021 19:00
Mette Blomsterberg
-----------------------------------

25-10-2021 18:30
Pigeaften
-----------------------------------

26-10-2021 18:30
Pigeaften
-----------------------------------

31-10-2021 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

04-11-2021 19:00
koncert
Opslagstavlen
Design: MediaConnect