- Velkommen til Rækker Mølle Portalen

BORGERMØDE
Tirsdag den 29. januar indkaldte Borgerforeningen og Firkløver til borgermøde i Sædding Forsamlingshus. Man indkaldte til møde på baggrund af den aktuelle situation omkring Købmandsgården i Rækker Mølle. Den 31. marts lukker købmandsbutikken, og det bør naturligvis give anledning til rystelser i lokalsamfundet.

Omkring 80 i Rækker Mølleområdet havde opfanget rystelsen og mødte frem til mødet. Indkalderne havde valgt Bente Tang til ordstyrer, og hun gav først ordet til Ejnar Tylvad, der orienterede om situationen. Indkalderne til mødet havde på forhånd spurgt om den tidligere købmand, Conny Dyrholm kunne være interesseret i at drive butikken videre. Conny manglede måske ikke lysten til at tage opgaven på sig, men så den alligevel uforenlig med familielivet.

Indkalderne havde inviteret Hans Ejner Juulsen fra Hodsager til at fortælle om, hvorledes man driver Hodsager Købmandsforretning F.m.b.A., som også er en KWIK SPAR. Købmandsforretningen drives som en andelsforening med begrænset ansvar for andelshaverne.
Foreningen har 200 medlemmer, der hæfter for 3.000 kr. En bestyrelse overvåger løbende driften af forretningen, der har 2 fuldtidsansatte og nogle ungarbejdere, som kan sikre en åbningstid fra 7 morgen til 7 aften alle ugens dage. Derudover er der en del frivillige pensionister, der søger for at fylde varer på hylderne og kører varer ud til kunder i lokalområdet. Butikkens omsætning og udgifter minder meget om de tal, der er tilgængelig for købmandsbutikken i Rækker Mølle. Man satser på en bruttoavance på 21% og er i stand til at drive forretningen på en omsætning, der svarer til den i Rækker Mølle (7,2 mill. i 2012). Man søger at fastholde kunderne gennem et betalinskort og en betalingsserviceordning, og dertil er man meget bevidst om markedsføring, der sker gennem forretningens hjemmeside og en SMS-ordning. LavprisIndkøbsmulighederne svarer nogenlunde til de forhold, der gælder for Rækker Mølle. Foreningen forholder sig til fremtiden på en 5 års termin - svarende til kassekredittens længde.

Hans Ejner Juulsen lagde ikke skjul på, at det kræver meget at ville en indkøbsmulighed i lokalområdet og at tvivlen om, at det er bøvlet værd naturligvis kan overmande én; men så længe det ikke bliver træls er det værd at arbejde for. En rigtig erfaren ildsjæls vidnesbyrd blev Hans Ejner Juulsens indlæg, som i den kritiske og alvorlige situation nok kunne bringe håb om en fremtid for en indkøbsmulighed i Rækker Mølle.

Efterfølgende blev der givet mulighed for at forsamlingen kunne fremkomme med reaktioner på det hørte og på den aktuelle situation. Blandt de indlæg, der fremkom, var der bla. tilkendegivelser fra Rækker Mølle Invest A/S, der ejer købmandsbutikkens bygninger og inventar og har kautioneret for en del af varelageret, og som er i den kritiske situation, at hvis en brik falder kan der følge flere med.

Flere røster i forsamlingen slog til lyd for, at der naturligvis skulle arbejdes for at bevare en købmandsgård i Rækker Mølle. Ejnar Tylvad tolkede tilkendegivelserne i den retning, at forsamlingen var interesseret i at investere i sagen og sendte et skema rundt i forsamlingen, hvor man konkret kunne give sin støtte til kende.
Det blev så besluttet, at der skulle nedsættes et hurtigt-arbejdende udvalg til at komme med forsalg til etablering af en købmandsbutik i Rækker Mølle.
Arbejdsgruppen kom til at bestå af følgende:
Conny Dyrholm
Christian Sørensen
Kjeld Askjær
Ejnar Tylvad
Martin Dejgaard
Vita Lillebæk (Ad hoc)
Birgitte Petersen

Udvalget gav håndslag på at fremkomme med forslag til, hvorledes der kan etableres en bæredygtig butik i Rækker Mølle. Forslaget vil blive fremlagt på et borgermøde senest den 21. februar.
Forsamlingen overgav også til udvalget at overdrage Ida og Henning en tilkendegivelse i form af en erkendtlighed for at have slidt med opgaven med at drive købmandsbutik i Rækker Mølle.

Bente Tang afsluttede mødet med at takke for et god og alvorligt møde og med en opfordring til udvalget om at arbejde efter devisen: "Vi kan det og vi vil det!"
JH

Se hjemmesiden:
http://www.sparihodsager.dk


Hans Ejner Juulsen
Sidst opdateret: 29-01-2013
Kalender
02-10-2021 10:00
Jagt
-----------------------------------

06-10-2021 19:00
Mette Blomsterberg
-----------------------------------

25-10-2021 18:30
Pigeaften
-----------------------------------

26-10-2021 18:30
Pigeaften
-----------------------------------

31-10-2021 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

04-11-2021 19:00
koncert
Opslagstavlen
Design: MediaConnect