- Velkommen til Rækker Mølle Portalen

Infomøde for arbejdsgrupper

Hvert sogn har sit forsamlingshus. Sådan har det været i generationer. Men hvor længe mon det varer ved? Vi vil ikke undvære husene; men vi vil heller ikke bruge dem i en sådan udstrækning, at de er økonomisk bæredygtige.
Mange steder er der desuden skudt idrætshaller op, som i årenes løb har måttet tage meget andet end de oprindelige sportsaktiviteter ind for at klare dagen og vejen.
Når samtidig landsbyerne og landområderne i perioder har en stor fraflytning, står man reelt med en overkapacitet af samlingssteder. Mange forsamlingshuse har i årevis meldt om et stærkt faldende antal udlejninger, og i hallerne meldes om lokaler, der er indrettet til helt bestemte aktiviteter og derfor kun benyttes få timer om ugen.
Det er scenariet mange steder landet over – med lukninger af forsamlingshuse til følge og haller, der kun kan overleve ved hjælp af ekstraordinære kommunale tilskud, og disse sidder som bekendt ikke løst længere.

I firkløverområdet kan vi heller ikke tillade os at sidde de dystre realiteter og fremtidsudsigter overhørigt. Ganske vist har vores hal altid haft en sund økonomi, og ganske vist har vi stadig fire forsamlingshuse – men hvor længe?

To af områdets forsamlingshuse – Hanning og Sædding – har taget imod invitationen fra Rækker Mølle Hallerne til en dialog om, hvordan vi sikrer, at området ikke risikerer at komme til at stå helt uden samlings- og aktivitetslokaliteter af en vis standard.
På baggrund af de tanker, der opstod på et idemøde i maj 2011 har en styregruppe bestående af Martin Thuesen, Steen Dammark Nielsen og Mogens Højhus Jeppesen arbejdet videre og kunne mandag den 22. august præsentere en organisationsplan og et startoplæg for fire til lejligheden nedsatte arbejdsgrupper.

De fire arbejdsgrupper – med tovholderne nævnt i parentes:
• Nye aktiviteter (Lillian Mikkelsen)
• Kultur & ældre områder (Ulla Skyttegaard)
• Halkoordineringsgruppe (Poul Nielsen)
• Pengeskabende aktiviteter/arrangementer (Kjeld Askjær)

Klik her for at se organisationsplan og oplæg til arbejdsgrupperne.

Det mest realistiske mål i hele denne snak omkring samlingssteder er at sikre Rækker Mølle Hallernes økonomi og dermed eksistens, og det er da også det gennemgående tema i oplægget. Under arbejdstitlen Lokalcenteret Rækker Mølle skal der bl.a. ved hjælp af nye aktiviteter ske en bedre udnyttelse af de eksisterende lokaler og faciliteter i hallen, og på sigt er håbet at få tilpasset og udbygget centeret, så der i endnu større omfang fx kan holdes møder og fester uafhængigt af, hvad der ellers foregår af aktivitetsudøvelse. Huset skulle gerne summe af liv og aktivitet. Det blev dog på mødet skarpt præciseret, at der skal være en god mening i det – der skal være økonomi i det.

Efter oplægget havde arbejdsgrupperne en halv times tid til lige at påbegynde deres drøftelse af deres opgave, og efterfølgende var meldingen, at der var masser af ideer at bygge videre på, og engagementet fejlede absolut ingenting.


Sidst opdateret: 23-08-2011
Kalender
02-10-2021 10:00
Jagt
-----------------------------------

06-10-2021 19:00
Mette Blomsterberg
-----------------------------------

25-10-2021 18:30
Pigeaften
-----------------------------------

26-10-2021 18:30
Pigeaften
-----------------------------------

31-10-2021 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

04-11-2021 19:00
koncert
Opslagstavlen
Design: MediaConnect