- Velkommen til Rækker Mølle Portalen
Har forsamlingshuset en fremtid?

Omkring 60 mennesker fra de fire sogne havde taget imod invitationen til at tage en diskussion omkring forsamlingshusenes fremtid. Initiativet er modigt, men også nødvendigt. Selv om det er svært, at forestille sig et sogn uden et forsamlingshus, så fremgik det af de indlæg, der blevet givet på mødet, at forsamlingshusenes økonomi ikke kan nå sammen så langt, at der kan blive til vedligehold og nye investeringer.

Initiativtagerne havde inviteret konsulent i DGI-Vestjylland, Ole Brændgaard til at komme med et oplæg omkring ”det moderne samlingssted/ forsamlingshus”. Gennem et velunderbygget foredrag med mange gode eksempler ”fra det virkelige liv” talte han sig frem til et par pointer.
Pga. fællesskabet skal man overveje en bedre udnyttelse og udvidelse af Rækker Mølle Hallerne. Det fordrer, at der indledes et samarbejde på tværs af foreningerne.
Den anden pointe var, at aktiviteten er lig med forsamlingshuset. Det betyder et meget bredt og åbent syn på, hvilke aktiviteter hallerne skal lægge lokaler til. I det efterfølgende gruppearbejde blomstrede ideerne i så henseende ganske frodigt.

Efter en kaffepause og under overskriften: ”Fremtiden starter nu”, indledtes et gruppearbejde omkring spørgsmålene: Hvad er vi glade for omkring den gamle forsamlingshuskultur? Og hvilke idéer kan grupperne fremkomme med mht. et multiaktivitetshus?

Der fremkom mange spændende forslag til, hvad en fremtidig halkultur skal kunne rumme og have med for at bevare båndet bagud. En meget spændende aften, der selvsagt også måtte berøre det ømme spørgsmål om, hvad der skal ske med de udtjente forsamlingshuse?
Klik på et billede og se hele serien!

Klik på et billede og se hele serien af forslag!
Sidst opdateret: 11-05-2011
Kalender
02-10-2021 10:00
Jagt
-----------------------------------

06-10-2021 19:00
Mette Blomsterberg
-----------------------------------

25-10-2021 18:30
Pigeaften
-----------------------------------

26-10-2021 18:30
Pigeaften
-----------------------------------

31-10-2021 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

04-11-2021 19:00
koncert
Opslagstavlen
Design: MediaConnect