- Velkommen til Rækker Mølle Portalen

Møde om ny skolestruktur

Onsdag den 9. marts 2011 havde Byrådet indbudt til møde i Rækker Mølle Hallen for at fremlægge alternative modeller for kommunens skolestruktur.

En veloplagt og velformuleret udvalgsformand, Lennart Qvist, orienterede om tankerne og styrede på god vis aftenens debat.

Lennart Qvist gjorde udtrykkeligt opmærksom på, at der ikke var truffet beslutninger om ændringer, og at der reelt var tale om en møderække, hvor man ønskede at høre borgernes meninger om de forskellige alternativer.

Udvalgsformanden fortalte om, at der til dette års budget var gennemført besparelser på 100 mio. kr., ud over at hans udvalg yderligere havde haft et underskud på 30 mio. kr.
De dystre økonomiske udsigter og det kommende faldende børnetal gør det sammen med ønsket om flere undervisningstimer nødvendigt at kigge på, om der kan findes effektiviseringer til at sikre økonomien.

De forskellige alternativer i dette første strukturoplæg blev gennemgået, herunder at indføre en udvidet SFO i de landdistrikter, hvor det var muligt, at sammenlægge de to Skjern-skoler samt aftenens hoveddiskussionsemne, viste det sig, at flytte fase to (4.-6.-klasserne) fra landskolerne til byskolerne.

Byrådet har ønsket at høre borgernes meninger, inden der udarbejdes et egentligt forslag. Lennart Qvist var derfor også ganske klar over, at Byrådet var skydeskive i denne tid.

Der udspandt sig herefter en heftig debat, hvor det stod lysende klart, at man på landskolerne absolut ikke vil være tilfreds med at skulle miste fase to. Der var blandt de mange indlæg fra salen, som det kunne forventes, flere skydeskiveindlæg; men karakteristisk var det, at langt de fleste tilkendegivelser var velbegrundede og i mange tilfælde meget konstruktive og fremsynede. Blandt andet lå det mange talere stærkt på sinde at pointere, at man ønskede at tale om udvikling og ikke afvikling af landsbysamfundene.

Mødet var det tredje og sidste i møderækken, og udvalgsformand Lennart Qvist mente derfor, at han godt før dette møde kunne opliste sin konklusion på de holdninger, der ville være karakteristiske og gennemgående på møderne.
Hans konklusion svarede da også godt til de meninger, der var blevet tilkendegivet denne aften. Det var karakteristisk, at man godt kunne acceptere indførelse af udvidede SFO'er, at man godt kunne acceptere en sammenlægning af de to Skjern-skoler under en eller anden form, at man i Tim og Lem ikke ønskede at afgive fase 3 (7.-9. kl.), og at man absolut ikke kunne acceptere af skulle afgive fase 2 på landskolerne.

Lennart Qvist gav udtryk for, at han både havde hørt og forstået budskabet.

Hermed var aftenen forbi, og kl. 22.55 kunne de mange fremmødte efter halbestyrerens formaning om forsigtig kørsel på grund af isslag tage hjem.

Det blev i alt til 52 indlæg fra salen, som alle blev kommenteret, besvaret eller uddybende forklaret af udvalgsformanden. Desværre var det først ved det 52. og sidste spørgsmål, at det blev slået tydeligt og klokkeklart fast, at en økonomisk gevinst ved at gennemføre de forskellige strukturændringer ikke skulle bruges til at dække et stort hul i kommunekassen, men at pengene ville forblive i skolevæsenet, bl.a. til at kunne give eleverne flere undervisningstimer. Mange mødedeltagere havde åbenbart siddet hele aftenen og haft en opfattelse af, at der var tale om besparelser, der skulle finansiere de 130 mio. kr. der blev omtalt først på mødet.

Sidst opdateret: 13-03-2011
Kalender
02-10-2021 10:00
Jagt
-----------------------------------

06-10-2021 19:00
Mette Blomsterberg
-----------------------------------

25-10-2021 18:30
Pigeaften
-----------------------------------

26-10-2021 18:30
Pigeaften
-----------------------------------

31-10-2021 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

04-11-2021 19:00
koncert
Opslagstavlen
Design: MediaConnect