- Velkommen til Rækker Mølle Portalen
Fredag den 4. september indbød Sædding Efterskole til reception i anledning af en til- og ombygning og ansættelsen af et nyt forstanderpar. Den nye tilbygning rummer bl.a. en lys og venlig spisesal, hvori arrangementet blev afviklet. Tilstrømningen af gæster var imidlertid så stor, at den nye hall måtte inddrages.

Martin Højgaard (MH), der er formand for skolens bestyrelse, indledte med at takke for den megen hjælp skolen har modtaget i forbindelse med byggeriet og konstaterede, at det var blevet meget bedre, end han turde håbe på. Herefter bød han det nye forstanderpar, Rasmus og Birthe Houler velkommen. Med velkomsten fulgte nogle gode råd. Rasmus fik overrakt et slips; for en leder går med slips!  ”Det er bedre at se godt ud langt fra, end langt fra at se godt ud”, tilføjede MH. Rasmus fik også overrakt et viskelæder, for det kan være en god idé at indrømme og rette sine fejl. En to-krone fik Rasmus også overrakt, som han kunne bruge til at slå plat og krone med, når der skulle træffes en vanskelig beslutning, for som RH udtrykte det: ”Man kan ikke se på sporene, hvilken vej toget kører”. Endelig fik Rasmus overrakt en pude og en clips, som han kunne benytte sig af i forbindelse med det meget administrative arbejde, der er forbundet med et skolelederjob. Puden var til at sidde på og ikke sove på! MH sluttede sin velkomst af med at pege på et Bibelord fra Fil. 4,6-7.

Rasmus Houler (RH) takkede efterfølgende for ansættelsen og samarbejdet omkring færdiggørelsen af byggeriet. I den forbindelse takkede han de lokale håndværkere: Tømrer P. Hansen, Borris El, Garant, Skibbild entreprise og murer Kjærgaard for en stor indsats. Videre rettede han en tak til Vestjysk Bank og arkitektfirmaet Mortensen.
Med afsæt i sit eget ophold på SE som elev i 1988 pegede RH på de mange forandringer, der er sket siden. Han huskede, at man var på efternavn med lærerne, og at det var forbudt med walkmann på værelserne. Skønt der er set meget nyt under solen siden 1988 er målet for skolen dog stadig det gamle, understregede RH: At pege på Jesus og Bibelen. RH fortalte, at status for skolen er, at 57 elever er begyndt i 9. og 10. klasse. Nogle af dem er ”udefra” og skolen lever således op til at være en international skole. RH sluttede af med et Bibelvers fra Fil. 4,4 om glæden i Herren.

Skolekoret sang ”Lean on me” og ledsagede de mange gæster i et par lovsange. Skolelederne fra Frøstruphave, Solgården, Løgum Kloster og Hedemøllen efterskoler bød deres nye kollega velkommen og Ole Hauge gjorde det på lærerstabens vegne.
Under receptionen blev der serveret et dejligt kaffebord, og efter de mange hilsner og taler - 8 ialt - fik gæsterne mulighed for en rundvisning i den nye tilbygning.
JH
Sidst opdateret: 08-09-2010
Kalender
02-10-2021 10:00
Jagt
-----------------------------------

06-10-2021 19:00
Mette Blomsterberg
-----------------------------------

25-10-2021 18:30
Pigeaften
-----------------------------------

26-10-2021 18:30
Pigeaften
-----------------------------------

31-10-2021 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

04-11-2021 19:00
koncert
Opslagstavlen
Design: MediaConnect