- Velkommen til Rækker Mølle Portalen

Sct. Hansaften blev der tændt flere bål i 4-kløversognene. Vejret fulgte bestemt ikke Thøger Larsens strofer i sangen: ”Danmark, nu blunder” – Byger der går og kommer - det er den danske sommer. Det var perfekt sommervejr til en vellykket og hyggelig Sct. Hansaften. Ikke en sky på himlen og ingen vind, der kunne puste glædesblussene ud eller skabe risiko for en storbrand.

Portalens udsendte medarbejder besøgte i år Sct. Hansfesten på plejehjemmet Tingager. Støttekredsen stod for arrangementet, og 30 deltog i festen og fik sig en god aften sammen med beboerne.
Støttekredsen havde inviteret Kirsten Holmgaard til at holde båltalen. Knud Jensen bød velkommen og forklarede, at man af hensyn til gangbesværede havde tradition for at båltalen blev holdt i spisestuen. Efter sangen ”Danmark nu bunder” holdt Kirsten Holmgaard (KH) båltalen.

KH tog i sin tale udgangspunkt i det gamle Tingsted mellem Gl. Hanning by og Hanning kirke. Stedet hvor man i retfærdighedens og i Guds navn søgte sandheden i sager, hvor man ikke kunne tale sig til rette. KH opridsede Tingstedets lange historie frem til kommunalreformen i 1970, hvor sognestyret ved sammenlægninger blev afløst af kommunalt styre. Herefter reflekterede KH over prisen for centraliseringen og urbanisering. Multiplejehjem med robotter, der støvsuger for de ældre og klarer onsdagsbadet. Perspektivet for udkants-Danmark kan synes dystre. Måske bliver vi omlagt til nationalparker med arbejdende museer om livet i en svunden tid? pegede KH på.

KH fortsatte med et citat af Piet Hein: ”Der er folk man bør kende en snip af, så man ved, hvad man ikke går glip af!” Hun pegede herefter på de mange gode tiltag og aktiviteter i Firkløveret, som er med til at signalere, at vi ikke har givet op endnu, men gør noget for at affolkningen ikke skal tage til. KH pegede bl.a. på behovet for en vuggestue, bedre busforbindelser og hurtigere internet.

Alle de gode samlinger, skal vi passe på og pleje, for det er her tanker og ideer bliver til og bliver diskuteret. Vi skal minde hinanden om, at vi har et mål, og at midlerne til at nå det måske ikke er store. Der skal vel kun 20 ekstra kroner til ved en handel hos købmanden, for at den kan overleve. Måske er 12 min. ekstra engagement om ugen i lokalsamfundet tilstrækkeligt til at få det til at overleve. Det kunne vel være bud på en lokal genopretningsplan, foreslog KH.

KH forsatte med et citat fra midsommervisen. ”Vi elsker vort land - og vi vil fred her til lands”. Fred har der altid skulle kæmpes for – også før stokkemænd og sognefogeder blev sat til at mægle og finde den sandhed, der gav fred. KH sluttede sin tale af med at pege på det navn, der har givet aftenen navn: Sandemanden Johannes Døberen. Han banede en vej for Jesus Kristus, der sagde: Jeg er vejen, sandheden og livet. Følger vi ham, er vi på sandhedens vej og har et liv, der giver os lov til med egne øjne og i frihed at se føllet og lammet – altså den kommende generation – tumle sig i engen. Det er der perspektiv i og en fremtid i, sluttede KH.

Efter talen, der fik stort bifald og anerkendelse, blev der sunget bravt med på mange gode sommer- og fædrelandssange. Da heksen var fløjet til Bloksbjerg til stroferne af ”Vi elsker vort land” og bålet var brændt ned, blev der serveret varme pølser, kaffe og lagkage.
En hyggelig aften helt efter den store og rige traditionsbog. Stor tak til arrangørerne.
JH

Klik på et billede og se hele serien i fuld størrelse!

Sidst opdateret: 24-06-2010
Kalender
26-09-2021 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

02-10-2021 10:00
Jagt
-----------------------------------

06-10-2021 19:00
Mette Blomsterberg
-----------------------------------

25-10-2021 18:30
Pigeaften
-----------------------------------

26-10-2021 18:30
Pigeaften
-----------------------------------

31-10-2021 13:00
Søndagsaktivitet
Opslagstavlen
Design: MediaConnect