- Velkommen til Rækker Mølle Portalen

5. juni indbød Rækker Møllegaarden og IM i Sædding traditionen tro til grundlovsmøde i Møllegaardens have. Vejret var perfekt til dette udendørsarrangement. Gert Thorø bød velkommen, og der blev sunget: ”I Danmark er jeg født”. Kirkekoret under ledelse af Anette Kjærgaard tog nu over og sang 3 sommersange. Inden grundlovstalen blev der serveret kaffe og kringle.

Arrangørerne havde indbudt den nye sognepræst i Rækker Mølle, Flemming Harpøth Møller (FHM) til at holde grundlovstalen. Han tog udgangspunkt i en tur til Himmelbjerget, hvor familien havde taget turen fra Tårnet ned til søen. Ved dens bred var de stødt på en sten med et H.C. Andersen-citat: ”Jeg tror, der er skønnest i Danmark”. FHM havde besindet sig på spørgsmålet og var nået frem til, at han kunne bekræfte denne tro. Der er skønnest i Danmark!

FHM tog herefter forsamlingen med på en pinselørdags cykeltur på Mors, hvor han er født og opvokset. Han omtalte bl.a. det lille slot, Højriis nær Sallingsundbroen. Her var han standset ved en mindesten for C. Steensen-Leth - rejst af taknemlige borgere. Sådanne sten rejses der ikke mange af i dag – måske fordi der i vore dage ikke er så mange, der kalder på taknemligheden? Men det er vigtigt, at det gøres, fastslog FHM.

Han havde også gjort en afstikker til en af barndommens smukke udflugtsmål: Aurikkeldalen. Auriklerne var for længst borte, fordi folk havde tænkt: ”Det gør ikke noget, at vi graver nogle få stykker op og tager dem med hjem – der er jo nok af de!” Når mange tænker sådan går det galt. FHM brugte aurikkeldalen som et eksempel på den udbredte tanke, at det ikke gør noget, at vi stjæler lidt. Og han efterlyste den holdning John F. Kennedy gav ord til: Spørg hvad du kan gøre for dit land.

Et besøg i barndomskirken, hvor graveren lod ham låne nøglen, gav FHM anledning til overvejelser omkring begrebet ”Tillid”. Tilliden er sammenhængskraften i et samfund understregede FHM og udfoldede tanken med et par artikler fra KD. Det er vigtigt at værne om tilliden og ikke slide den i stykker gennem løgne. Som eksempel herpå fremdrog han Folketingsmedlemmers lemfældige omgang med sandheden og den megen svindel med mærkning af dagligvarer.

FHM sluttede sin tale med at pege på de gode værdier grundloven vil værne – værdier, som et langt stykke af vejen går hånd i hånd med kristelige værdier. Han fremdrog en ord fra Ordsprogenes Bog 3,26: Sæt din lid til Herren. Til trods for, at vi har verdensrekord i tillid, er det en skrøbelig størrelse i en foranderlig verden. Derfor er det vigtigt, at vi også sætter vor lid til Herren – hos hvem, der ingen forandring er. Så tør vi have tillid til verden og takke Ham for Grundloven. Talen blev afsluttet med en kort bøn.
Gert Thorø takkede FHM for grundlovstalen og mødet sluttede med sangen: Se det summer ..
Jens Holmgaard

Klik på et billede og se hele serien i fuld størrelse

Sidst opdateret: 06-06-2010
Kalender
02-10-2021 10:00
Jagt
-----------------------------------

06-10-2021 19:00
Mette Blomsterberg
-----------------------------------

25-10-2021 18:30
Pigeaften
-----------------------------------

26-10-2021 18:30
Pigeaften
-----------------------------------

31-10-2021 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

04-11-2021 19:00
koncert
Opslagstavlen
Design: MediaConnect