- Velkommen til Rækker Mølle Portalen
Raekkermoelle.dk / Velkommen
04-06-2024 16:30  Generalforsamling i Rækker Mølle Foreningsråd
Alle er velkomne


Generalforsamling i Rækker Mølle Foreningsråd


Dato: Tirsdag den 4/6 Kl:16.30

Sted: RKM Gården


Dagsorden ifølge vedtægter:

1. Valg af stemmetællere og dirigent

2. Beretning ved formanden

3. Regnskab

4. Drøftelse af beretning og regnskab, der skal tages til efterretning henholdsvis godkendes

5. Indkomne forslag

6. Bestyrelsens tanker og ideer for det kommende år

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

8. Valg af revisor og revisorsuppleant

9. Eventuelt Med venlig hilsen

Ejnar Tylvad

Åbrinken 54

6900 Skjern

Mobil 26342033
Aktivitetssted:
Arrangement starter:04-06-2024 16:30
Arrangement Slutter:04-06-2024 19:00
Sidst opdateret: 09-06-2024
Kalender
23-06-2024 18:00
Sankt Hansaften på Møllegården
-----------------------------------

30-06-2024 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

25-08-2024 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

29-09-2024 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

29-10-2024 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

26-11-2024 13:00
Søndagsaktivitet
Design: MediaConnect