- Velkommen til Rækker Mølle Portalen

Landsbyråd ?

Vi er på vej ind i den nye storkommune med ca. 58.000 indbyggere. Det betyder der bliver længere til rådhuset og beslutningstagerne.

For landsogne som Hanning, Finderup, Sædding og Bølling betyder det, at vi må gennemarbejde vore forslag og ideer betydelig mere end tidligere for at få gennemslagskraft i den ny storkommune.

Gennemslagskraft og mere færdige forslag og ideer kunne opnås ved skabelsen af et landsbyråd, bredt sammensat fra de 4 sogne (hver forening kunne have en repræsentant i landsbyrådet, der i det daglige kunne ledes af en bestyrelse). I landsbyrådet kunne foreningerne også hjælpe hinanden med at gøre den enkelte forenings projekter og ideer endnu bedre alene med den forskellige viden og baggrund/kompetence der ligger i de forskellige foreninger.

Politisk er der tanker om, at der kunne laves en landsbypulje i den nye storkommune, som kan søges af landsognene, det kræver en fælles organisation, som for eksempel et landsbyråd.

Et landsbyråd for de 4 sogne vil give gennemslagskraft, idet vi tilsammen er ca. 1880 borgere.
Informationsmøde og debataften om landsbyråd og mølleprojektet den 22. september kl. 19.00 i Sædding Forsamlingshus.

> Fra orienteringsmødet den 22/9-2005
Bent Dyrvig orienterer om Landsbyråd

Ca. 60 havde fundet vej til Sædding Forsamlingshus til orienteringsmøde den 22. september 2005.

Ejnar Tylvad redegjorde til indledning for initiativgruppens tanker omkring etablering af et landsbyråd.

Kulturudvalgsformand, Bent Dyrvig fik herefter ordet, og kunne varmt anbefale initiativet med at få oprettet et Landsbyråd. Han var af den opfattelse, at der ville blive lyttet til et Landsbyråd i den nye stor-kommune og kunne sagtens forestille sig, at Landsbyrådet også ville få tildelt en pose penge at administrere. Ligeledes kunne han også forestille sig flere årlige møder mellem Landbyrådet og de politiske beslutningstagere.

Forsamlingen besluttede at nedsætte en gruppe, der skulle komme med forslag til, hvorledes man kunne opbygge et Landsbyråd. Gruppen skal inden kommunalvalget i november have færdiggjort sit arbejde, og have fremlagt det på en generalforsamling, hvortil repræsentanter for foreningslivet indbydes.

Der er grund til at rette en stor tak til initiativgruppen for et meget stort og inspirerendende forarbejde omkring etablering af et Landsbyråd.
JH

Sidst opdateret: 19-11-2008
Kalender
31-12-2018 11:00
Nytårsbad
-----------------------------------

06-01-2019 08:30
Rævejagt
-----------------------------------

11-01-2019 09:30
Minihøjskoledag i Rækker Mølle
-----------------------------------

25-01-2019 09:30
Minihøjskoledag i Rækker Mølle
-----------------------------------

26-01-2019 10:00
Rævejagt
-----------------------------------

26-01-2019 13:30
Generalforsamling
Opslagstavlen
Design: MediaConnect