- Velkommen til Rækker Mølle Portalen

>Pressemeddelelse den 28/10-2005

Rækker Mølle Foreningsråd.

I sognene Finderup, Hanning, Sædding og Bølling er vi blevet enige om at danne Rækker Mølle Foreningsråd.

På et møde den 22. september blev der nedsat en arbejdsgruppe, som fik til formål at danne Rækker Mølle Landsbyråd. Under arbejdet i denne gruppe blev vi enige om, at Rækker Mølle Foreningsråd bedre dækker den organisation, vi ønsker.

Vi ønsker et stærkt foreningsråd, der dækker så mange som muligt af de godt 1800 borgere, der bor i de fire sogne, vi dækker. Vi håber på stor opbakning til den stiftende generalforsamling d. 8. november på Rækker Mølle skole, hvor de 40 foreninger, der er inviteret, skal vælge en bestyrelse på 7 personer.

Alle, der er medlem af en forening, er valgbare til bestyrelsen, men det er de 40 foreningers repræsentanter, der vælger bestyrelsen. På den måde håber vi på så bred en repræsentation som muligt, så Rækker Mølle Foreningsråd kan løfte større opgaver, end de enkelte foreninger kan hver for sig. Ved at sikre så bred en sammensætning som muligt, vil vi også blive en meget attraktiv samarbejdspartner for det nye byråd. Foreningsrådet vil være en samlet indgang til området, så det bliver lettere at holde kontakten til mange og et naturligt sted at henvende sig, hvis der er ting, som politikerne ønsker til høring ude i området.

Vi håber så mange som muligt vil komme og deltage den 8. november kl. 19.30 på Rækker Mølle Skole, så vi kan høre, hvad I synes om ideen. Det er et offentlig møde, så alle der har lyst til at deltage er velkommen.

Ønskes yderligere oplysninger kan de fås ved henvendelse til Bente Tang, 97362515 eller hanninggaard@mail.dk

Se også vores hjemmeside på Rækker Mølle Portalen www.rkmolle.dk
Sidst opdateret: 19-11-2008
Kalender
31-12-2018 11:00
Nytårsbad
-----------------------------------

06-01-2019 08:30
Rævejagt
-----------------------------------

11-01-2019 09:30
Minihøjskoledag i Rækker Mølle
-----------------------------------

25-01-2019 09:30
Minihøjskoledag i Rækker Mølle
-----------------------------------

26-01-2019 10:00
Rævejagt
-----------------------------------

26-01-2019 13:30
Generalforsamling
Opslagstavlen
Design: MediaConnect