- Velkommen til Rækker Mølle Portalen

Festlig generalforsamling i Finderup Borgerforening

Onsdag den 21. marts inviterede Finderup Borgerforening til generalforsamling i Finderup Forsamlingshus. Generalforsamlinger kan være en tør omgang - noget, der bare skal overstås; fordi det står i foreningens vedtægter!

Finderup Borgerforenings generalforsamling blev alt andet end kedelig tør for de ca. 40 deltagere. En rigtig spændende og festlig aften blev det. Foreningen havde inviteret til fællesspisning kl. 18, med en ikke helt almindelig menu. Et af bestyrelsesmedlemmerne, Nikolaj Yakymenko er fra Ukraine, og han havde sammen med hustruen, Olga og svigermoderen, Jerina indvilget i at servere en ukrainsk middag bestående af: Borscsuppe med brød, Ukrainsk kåldolmer, rød salat og tunsalat. Det var en rigtig lækker menu, som alle deltagere nød meget. Middagen var berammet til 1½ times længde, men den gode mad og deltagernes gode appetit gjorde, at tidsplanen blev skubbet en ½ time.

Kl. ca. 20, hvor kaffen var blevet serveret, gik generalforsamlingen i gang. Mona Trærup Lassen, der er formand, aflagde beretning. Hun fortalte af foreningen har 111 medlemmer, som i lyset af, at der er 160 husstande i sognet, vidner om en god opbakning. Efterfølgende gennemgik hun de arrangementer og aktiviteter foreningen har afholdt i 2017. Hun kunne fortælle af foreningen havde modtaget 10.000 kr. fra Sdr. Lem Andelskasse, og at pengene var blevet brugt til indkøb af borde, bænke og en grill.
Det store punkt på dagsordenen var bestyrelsens forslag om vedtægtsændringer. Årsagen til de ønskede ændringen skulle findes i bestyrelsens ønske om at komme af med nogle udgifter til kommunen i forbindelse med ”naturparken”. Ligeledes var der fra bestyrelsens side et ønske om at få en vedtægt, der lever op til standarden. Bestyrelsens forslag til nye vedtægter blev med få ændringer vedtaget.
Formanden kunne også oplyse at foreningen har fået MobilePay på tlf.nr. 23658.

Formanden gennemgik også regnskabet, der balancerede med et mindre underskud. Regnskabet blev godkendt. Til slut omtalte formanden de planlagte aktiviteter i 2018.

Bestyrelsen havde indbudt Jens Holmgaard til at præsentere den lokale internetportal, Rækkermølle.dk. Jens Holmgaard gennemgik Portalens historie og formål, og demonstrerede brugen af den. Han omtalte til slut de ændringer og omstillinger som portalbestyrelsen arbejder med, for at gøre Portalen mere brugervenlig.

Til slut havde bestyrelsen inviteret Bent Lassen, der er ejer af Forsamlingshuset, til at give en status og fortælle om de planer, han har for den fremtidige drift.
Bent kunne fortælle om de forbedringer, der allerede er gennemført - og man mærkede et brændende ønske om at Forsamlingshuset i fremtiden kunne blive et ”aktivt medborgerhus” i lokalsamfundet. Han pegede på mange aktiviteter, der kunne have en fremtid i Forsamlingshuset med mulig lokaletilskud fra kommunen.
Bent luftede også planerne om at få fremstillet en ”Finderup-vin”. Under middagen havde deltagerne mulighed for at smage på forskellige vine og give dem karakter. Det blev afgjort, hvilken rødvin og hvidvin, der fortjener at få en Finderup-etikette på.

Til slut takkede Bent for de mange positive tilkendegivelser, han havde modtaget, og rettede en tak til de frivillige hænder, som har ydet en stor indsats i forbindelse med gennemførelsen af forbedringer på huset.

JH
Klik på et billede og se serien i stor størrelse!

Sidst opdateret: 23-03-2018
Kalender
23-06-2024 18:00
Sankt Hansaften på Møllegården
-----------------------------------

30-06-2024 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

25-08-2024 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

29-09-2024 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

29-10-2024 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

26-11-2024 13:00
Søndagsaktivitet
Design: MediaConnect