- Velkommen til Rækker Mølle Portalen

Ganske få dage før uret faldt i slag for et nyt år modtog bestyrelsen for Rækker Mølle Købmandsgård Aps. en trist besked. ’Rikke Købmand’, som har drevet butik i lokalområdet siden juni 2013, meddelte, at hun ønskede at opsige forpagtningen pr. 31/12-2015.

Bestyrelsen antyder samstemmende med de mange kunder, at opsigelsen måske ikke kommer som den store overraskelse. De ændrede åbningstider og tomme hylder har på det seneste bragt et signal om, at Rikkes engagement var dalende - og så var det måske godt, hun fik holdt i tide?

Da Rækker Mølle Invest i sin tid hjalp Rikke i gang skete det bl.a. ved, at borgerne beredvilligt stillede en bankgaranti på 150.000 kr. til Supergros.

Efter Rækker Mølle Invests konkurs i 2014 trådte en række investorer til og købte Købmandsgården - fordi alle og enhver ved, at Rækker Mølle uden en købmandsbutik mangler sjæl.

Bestyrelsen for Rækker Mølle Købmandsgård har siden overtagelsen foretaget forbedringer på butikken. Man har bl.a. opført nye kølefaciliteter.
Bestyrelsen er ved at tage bestik af den nye situation og vil målrettet arbejde på at finde en ny forpagter til købmandsbutikken.
Bestyrelsen udtaler, at forretningen er blev afleveret i fin ryddet stand. Såfremt den bankgaranti, der i sin tid blev stillet, er eksisterende, vil bestyrelsen opfordre til, at den kan gå videre som en god kickstarter til en ny købmand.

Bestyrelsen har ingen omsætningstal fra den periode Rikke har drevet købmandsgården i Rækker Mølle og kan derfor ikke vide noget om, hvor god eller dårlig en forretning det har været, men kan alene arbejde videre på den goodwill, som byens borgere har udvist overfor skiftende forpagtere i ønsket om at bevare en indkøbsmulighed i Rækker Mølle.

Det er således vort ønske og håb, at det i nær fremtid vil lykkes at finde en efterfølger til forpagtningen af Rækker Mølle Købmandsgård, så lokalsamfundet ikke skal være uden en indkøbsmulighed.
Har man mulige emner til en efterfølger, er man naturligvis meget velkommen til at kontakte bestyrelsen.

JH
Klik på et billede og se serien i stor størrelse!

Sidst opdateret: 08-01-2016
Kalender
02-10-2021 10:00
Jagt
-----------------------------------

06-10-2021 19:00
Mette Blomsterberg
-----------------------------------

25-10-2021 18:30
Pigeaften
-----------------------------------

26-10-2021 18:30
Pigeaften
-----------------------------------

31-10-2021 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

04-11-2021 19:00
koncert
Opslagstavlen
Design: MediaConnect