- Velkommen til Rækker Mølle Portalen
En anderledes skoledag
Tryllestaven skabte magi på Rækker Mølle Skolen og forvandlede den til en heksekedel af kreativitet.

Onsdag den 30. marts mødte personalet på Rækker Mølle Skolen ikke op til skolestart. Fraværet skyldtes nu ikke strejke eller kollektiv sygdom – men ganske enkelt, at der stod kursus- og inspirationdag på skoleskemaet. Hanning kursuscenter fik nemlig besøg af Svend Erik Schmidt, kendt fra TV2’s program ”Plan B”, så mon ikke personalet ved Rækker Mølle Skolen vender tilbage med en masse idéer til, hvorledes skolen kan rykke op i ”verdensklasse”.
Tryllestaven og Højmark skoles støtteforening har afholdt udgiften til, at de to skolers personale kunne deltage i kurset.

Hvad gør man så, når 175 elever skal have en skoledag med indhold? Tryllestaven, der er Rækker Mølle Skolens støtteforening, meldte sig straks og tilbød at udfylde lærerskemaet. Ikke færre end 28 hjælpere havde valgt at bruge en dag på Rækker Mølle Skolens elever. Med så meget personale, svarende til 6 elever pr. lærer, tør man nok sige, at det blev en skoledag med intensiv undervisning.

Efter morgensamling blev eleverne delt i en lille og stor samling. Den lille samling lyttede til historier fortalt af bibliotekschef Per Høgh, og den store samling fik besøg af Karsten Degling, der fortalte om et liv som handicappet.
Kl. 9 blev eleverne delt i de valgfagsgrupper, de forinden havde tilmeldt sig. En stor vifte af tilbud blev udbudt. I anledning af skoledagens ekstraordinære karakter var der indført en fælles madordning på skolen, hvilket krævede et stort hold – der skulle laves frokost til alle elever og hjælpere! Flere kreative fag stod på skemaet: Håndarbejde, træsløjd, påskepynt og maling. I hallen kunne eleverne prøve kræfter med kørestols-rugby og leg. Der var også mulighed for at komme på gårdbesøg og besøge Tylvad Dambrug.

Kl. 12 blev der serveret frokost for eleverne i skolens samlingssal og efter et frikvarter sluttede dagen med zumba i den store hal.

En spændende og anderledes skoledag blev det for eleverne på Rækker Mølle Skolen. Tryllestaven beviste sit værd, og bestyrelsen fortjener stor ros, for at turde kaste sig ud i så stor en opgave, som at drive skole for en dag.
Conny Holk-Enevoldsen, Anne Mette Madsen, Elise Enevoldsen og Claus Sørensen styrede afviklingen af dagens skoleskema med de mange aktiviteter. Alt forløb roligt og med stort elevengagement, og der blev, så vidt vides ikke uddelt eftersidningstimer!
JH
Karsten Degling, der blev lam fra brystet og nedefter i forbindelse med en træfældningsulykke, styrede de 2 rugbyhold. Karsten er ansat 10 timer i Varde kommune og bruger tid på at tage rundt på skoler og fortælle om, hvordan det er at være handicappet og på trods heraf leve et liv med indhold. Karsten elsker børn, og det mærkede de straks. Lotte Hvid hjalp til.
Klik på et billede og se hele serien!
To garvede ekslærere tog sig af håndgerning. Tove Lykkeberg og Nora Hudahl Jensen sørgede for, at der blev syet "filtisser".
Klik på et billede og se hele serien!
Træsløjd havde Erik Aggerholm, Benny Agerbo og Edwin Elowsen som lærere. Der blev hamret i sløjdlokalet og resultatet blev flotte fuglekasser, som til sidst fik påbrændt navn.
Klik på et billede og se hele serien!
Skolekøkkenet summede af liv og ikke mindst af travlhed, for kl. 12 skulle der være skolemad til 175 elever plus de mange hjælpere. Conny Dyrholm, Anne Marie Hvid, Annette Ammitzbøll, Rigmor og Irene Elowsson styrede tropperne.
Klik på et billede og se hele serien!
Menuen
Laura Tang, Elise, Lisbeth V. og Dorthe Husted tog af elever, der havde meldt sig til at kreere påskepynt.
Klik på et billede og se hele serien!
Gitte Frost satte de elever, der havde valgt den kreative linje, i gang med at skabe fine malerier.
Klik på et billede og se hele serien!
Eleverne havde mulighed for at komme på gård- og dambrugsbesøg. Søren Madsen åbnede stalden og fik hjælp af Jens Holm og Rie Pedersen.
Bente Tang Tylvad åbnede også stalden og fik hjælp af Dorthe Hvergel og Alice Lykke.
Bent Kollerup fremviste små og store ørreder og fik hjælp af Birtha Hvid og Jytte Bro.
Klik på et billede og se heler serien!
Sidst opdateret: 30-03-2011
Kalender
02-10-2021 10:00
Jagt
-----------------------------------

06-10-2021 19:00
Mette Blomsterberg
-----------------------------------

25-10-2021 18:30
Pigeaften
-----------------------------------

26-10-2021 18:30
Pigeaften
-----------------------------------

31-10-2021 13:00
Søndagsaktivitet
-----------------------------------

04-11-2021 19:00
koncert
Opslagstavlen
Design: MediaConnect